วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

การดื่มน้ำแอปเปิล100%

             1. ดื่มน้ำแอบเปิลคนละ 1 ลิตรต่อวัน

             2. ดื่มน้ำแอปเปิล อย่างน้อย 6 วันต่อเนื่องกัน
             3. ในแต่ละวัน ดื่มน้ำแอปเปิล 1 ลิตรให้หมด
                 ก่อนตะวันตกดิน (ดื่มหลังพระอาทิตย์ขึ้น ให้หมด
                 ก่อนพระอาทิตย์ตก)
             4. ดื่มก่อนอาหาร 30 นาที หรือ หลังอาหาร 2 ชั่วโมง
             5. วันที่ทำการล้างพิษ (วันที่ 6) ต้องดื่มน้ำแอปเปิล 1 ลิตร
                 ให้หมดก่อนเที่ยง
      6.น้ำแอปเปิลไม่แช่เย็น

3 ความคิดเห็น:

 1. น้ำแอปเปิ้ลคันแยกกากกับน้ำแอปเปิ้ล100%แบบกล่องอย่างไหนดีกว่ากันค่ะ

  ตอบลบ
 2. ผมได้ทดลองทานแอปเปิลสกัดแยกกาก 3 รอบ แอปเปิลกล่อง 1 รอบ ครับ ผลที่ได้ ดีเหมือนกันครับ


  และครั้งที่5 ผลลองใช้ แอปเปลไซเดอร์ยี่ห้อ เฮลตี้เมท 2ช้อนชา ผสมน้ำ ทาน 4 ครั้ง ต่อวัน ช่วงท้องว่าง...ผลปรากฏว่า ก้อนนิ่ว ออกมามากกว่า ใช้นไ้แอปเปิลครับ ...คือได้ผลดีกว่า และ ไม่หวานด้วยครับ....ในน้ำแอปเปิล มีน้ำตาล มากครับ

  ตอบลบ
 3. แอ้ปเปิ้ลสดแยกกาก ๑ ลิตรดีกว่า จะให้ดีแยกกากแล้ว ๑ ลิตรผสมน้ำเปล่าอีก ๑ ลิตร โดยเช้าทำดื่ม ๓ แก้ว เที่ยง ๓ แก้ว เย็น ๒ แก้ว รวม ๒ ลิตรพอดี จะได้ผลดีมาก ลองดูนะครับ

  ตอบลบ

Certificateของพระอาจารย์ฮวด โป ผู้นำความรู้เรื่องการล้างพิษตับและถุงน้ำดีอย่างมหัศจรรย์ มาเผยแพร่ในไทย