วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ตับมีความสำคัญมากกว่าที่คุณคิด เริ่มต้นดูแลตับคุณตั้งแต่วันนี้


ตับกับการกำจัดสารพิษ(Liver and Detoxification)
                ตับเป็นอวัยวะที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 รองจากผิวหนัง และเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญต่อร่างกายมาก หน้าที่ของตับมีมากมาย อย่างเช่น  สะสมไกลโคเจน  สร้างน้ำดี สังเคราะห์โปรตีน  แต่ที่สำคัญที่สุดคือ  กำจัดสารพิษ

แหล่งที่มาของสารพิษ
               1. ภายในร่างกาย(Internal Toxin) เป็นของเสียที่เกิดจากกระบวนการเผาผลาญในร่างกาย รวมถึงภาวะที่ไม่สมดุลของจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้ ซึ่งจุลินทรีย์ที่มีสุขภาพดีอาจถูกทำลายโดยยาบางชนิด เช่น ยาปฏิชีวนะ
               2. ภายนอกร่างกาย(External Toxin)ได้แก่ยาต่างๆ สิ่งเสพติด ยาฆ่าแมลง  เบียร์สุรา แอลกอฮอล์ บุหรี่ วัตถุกันเสีย วัตถุเจือปนในอาหารต่างๆ สารเคมีอื่นๆ

ตับและกลไกการกำจัดสารพิษของตับออกจากร่างกาย
แบ่งได้เป็น 2 ขั้นตอน คือ
                ขั้นตอนที่ 1 ใช้เอนไซม์ทำลายสารพิษ โดยทำให้สารพิษมีความสามารถละลายน้ำ
                ขั้นตอนที่ 2 ห่อหุ้มสารพิษ(ให้ลดความเป็นพิษลง)

การฟื้นฟูสุขภาพ พลานามัย และคืนความเป็นหนุ่มเป็นสาว เพื่อชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณค่า  ต้องทำให้ตับได้ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรกำจัดนิ่วในตับแลนิ่วในถุงน้ำดีออกให้หมด  โดยการล้างพิษตับ“Liver and Gallbladder Cleanse”  คุณ  Andreas  Moritz ชาวเยอรมัน ผู้เชี่ยวชาญในการล้างตับ เขียนไว้ในหนังสือ The Liver and Gallbladder Miracle Cleanse(มหัศจรรย์ ของการล้างตับและถุงน้ำดี)  ใน  Introduction หน้า  IX  ว่า  “To have a clean liver equals having a new lease on life, regaining youthfulness and growing young”.  การล้างพิษตับเท่ากับการได้ชีวิตใหม่และย้อนวัยคืนความเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาอีกครั้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Certificateของพระอาจารย์ฮวด โป ผู้นำความรู้เรื่องการล้างพิษตับและถุงน้ำดีอย่างมหัศจรรย์ มาเผยแพร่ในไทย