วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ประโยชน์ของการล้างพิษตับและถุงน้ำดี(Usefulness of the Liver and Gallbladder Miracle Cleanse)

ล้างตับครั้ง ที่ 16  ผู้ชายอายุ 63 ปี เริ่มล้างตับวันที่ 26 ตุลาคม 2554
เก็บได้ 27 ตุลาคม 2554  เวลา 19.11น.

1.Rejuvenate :Reversal of the Aging Process  
     รู้สึกกระชุ่มกระชวย กระปรี้กระเปร่า เป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง

2.Inner and Outer Beauty      งามทั้งภายในและภายนอกมีผิวพรรณสดใส รู้สึกสะอาด เบิกบาน   ร่าเริงแจ่มใส ปลอดโปร่งทั้งกายและใจ

 
3.Improved Digestion, Energy and Vitality

     ระบบย่อยอาหารดีขึ้น พละกำลังดีขึ้น  มีชีวิตชีวาและมีความสุข
4.Freedom from Pain

     หายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วย การเจ็บปวดที่ต้องทนทุกข์ทรมาน

 5.A Disease Free Life

     ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน ไม่ต้องรับประทานยา

6.A More Flexible Body ทุกส่วนของระบบร่างกายดีขึ้น

     รู้สึกแคล่วคล่องว่องไว กระฉับกระเฉง มีกำลังวังชา และเบิกบาน
7.Improved Emotional Health มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น

     ปราศจากความขุ่นมัวในจิตใจ ความโกรธเกรี้ยวโมโหโกรธาหายไปสิ้น

8.A Clearer Mind and Improved Creativity

     รู้สึกปลอดโปร่ง ผ่องใส ฉลาดเฉลียวและเพิ่มพูนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Certificateของพระอาจารย์ฮวด โป ผู้นำความรู้เรื่องการล้างพิษตับและถุงน้ำดีอย่างมหัศจรรย์ มาเผยแพร่ในไทย