วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ปฏิทินชมรมคนรักสุขภาพ
ฟังและสวดมงคลสูตร

 
             มงคลสูตร เป็นพระสูตรหรือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่เหล่าเทวดาที่มาทูลถามพระพุทธเจ้า  เพื่อตอบข้อสงสัยของมนุษย์และเทวดา  โดยพระสูตรบทนี้ถือว่าเป็นพระสูตรสำคัญบทหนึ่งในพระพุทธศาสนาเถรวาทเพราะมีเนื้อหาแสดงถึงการปฏิเสธ มงคลภายนอก ที่นับถือเหตุการณ์หรือสิ่งต่าง ๆ ว่าเป็นมงคล หรือมีมงคลโดยอธิบายว่าในทัศนะพระพุทธศาสนานั้น มงคลของมนุษย์และเทวดาย่อมเกิดจากการกระทำอันได้แก่ มงคลภายในคือต้องกระทำความดี และความดีนั้นจะเป็นสิ่งที่เรียกว่ามงคลเองโดยไม่ต้องไปอ้อนวอนกราบไหว้ขอมงคลจากนอก­ตัวเมื่อพิจารณาจากเนื้อหาในพระสูตรแล้วแสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาปฏิเสธมงคลภายนอกโดย­สิ้นเชิงซึ่งเป็นจุดเด่นในพระพุทธศาสนา

แผนที่วัดป่าหนองโพธิ์
ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Certificateของพระอาจารย์ฮวด โป ผู้นำความรู้เรื่องการล้างพิษตับและถุงน้ำดีอย่างมหัศจรรย์ มาเผยแพร่ในไทย